Problem Solving – Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Kỹ năng giải quyết vấn đề là khả năng xử lý, hóa giải những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Kỹ năng xử lý vấn đề là một kỹ năng mang tính tổng hợp bao gồm nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng phân tích, kỹ…