Cấu Trúc Bài Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh

Cấu Trúc Bài Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh

Cấu trúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh 1.Chào hỏi Với phần đầu tiên của buổi thuyết trình bằng Tiếng Anh, bạn nên có lời chào mừng những người tham dự. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và lịch sự. Good morning, ladies and gentlemen : Chào buổi sáng quý ông/bà Good afternoon, everybody…