Khóa Học Phiên Dịch Thực Chiến Kỷ Nguyên 4.0

Khóa học phiên dịch thực chiến 4.0 tại Havico

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học-công nghệ  đã khiến nhiều ngành nghề, công việc dần mất đi. Giữa “tâm bão” ấy, ngành Biên- Phiên dịch lại nổi lên là một lĩnh vực có tính chất công việc tiềm năng. Và đó là lý do khóa học…