Sự kiện Phiên Dịch Ngoại Giao Hợp Tác Quốc Tế – Lối Đi Nào Dành Cho Newbie?

Sự kiện Phiên Dịch Ngoại Giao Hợp Tác Quốc Tế - Lối Đi Nào Dành Cho Newbie?

Một số chia sẻ của một cựu phiên dịch đã gắn bó lâu năm với nghề: “phiên dịch ngoại giao đã dạy tôi rất nhiều, cho tôi rất nhiều và tôi mắc nợ phiên dịch nên tôi mong muốn và khao khát được trả nợ nó và gắn bó với nó”, hay “dù có đề…

Sự Kiện ” Phiên Dịch Đúng Liệu Có Đủ?”

Sự Kiện " Phiên Dịch Đúng Liệu Có Đủ?"

Một phiên dịch chuyên nghiệp và một phiên dịch nghiệp dư được phân biệt không chỉ thông qua việc dịch đúng. Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Kỹ năng ngoại ngữ Kỹ năng chuyên môn Thông thạo tiếng mẹ đẻ Kiến thức văn hóa xã hội Quản trị cảm xúc Giáo viên và…

Workshop “Không Chỉ Là Dịch Sách” – Biên Dịch Sách

Workshop "Không Chỉ Là Dịch Sách" - Biên Dịch Sách

Dịch sách được coi là loại hình dịch khó bởi các tiêu chuẩn cao. Đòi hỏi thông thạo ngoại ngữ, kỹ năng dịch thuật, kỹ năng viết lách, kiến nền rộng về văn hóa, xã hội của nước ngôn ngữ nguồn. Vì vậy, ngay cả những biên dịch tài năng cũng chưa chắc đảm đảm…

Hành Trình Kiến Tạo Định Vị Năng Lực Cho Biên Dịch Newbie

Hành Trình Kiến Tạo Định Vị Năng Lực Cho Biên Dịch Newbie

Hãy cho HAVICO 2 giờ, HAVICO sẽ giúp bạn định vị Năng Lực Dịch Thuật của bản thân ngay nhé!  Workshop “Hành Trình Kiến Tạo Năng Lực Định Vị Cho Biên Dịch Newbie – Nền Tảng Để Bắt Đầu” nằm trong dự án Ươm mầm Biên Phiên dịch trẻ. Dự án đem đến cho các…